MIR

Dette kan klisjefult beskrives som musikk rett fra hjertet. Tekstene er i utgangspunktet ment til å inspirere triste, trøtte tryner, og glede de som ikke har det så lett, men til […]

EP våren 2017

Med hjelp av Tobias Heltzer og Martin Kaasa blir MIRs musikk å finne på Spotify og Itunes våren 2017!